مخفف Remote Terminal Unit یا پایانه راه دور می باشد که وسیله ای برای جمع آوری دیتا و ارسال آن جهت مرکز کنترل (دیسپاچینگ) می باشد. این وسیله در تمامی پستها و نیروگاه های کشور و در قسمت هایی از شرکت نفت، گاز، کانال ها و مخازن آب و فاضلاب، مترو و … نصب می باشد. این مقاله PDF در مورد RTU می باشد که امیدوارم بدردتون بخوره.

دانلود مقاله RTU