پوشش موبایل در ساختمان های بزرگ

برای آن دسته از مکان هایی که به ظرفیت بالاتری نیاز دارند از جمله ساختمان های مسکونی بزرگ ، ساختمان ها تجاری ، ادارات ، بیمارستان ها از BTS یا RRU جهت پوشش دهی استفاده می شود و یا آمپلی فایرهای خطی نیز در محل هایی که نمی توانند توسط BTS یا RRU به علت محدودیت قدرت سیگنال پوشش دهی شوند نصب می شوند.

نکات قابل توجه :
1- کنترل سطح نویز UL : سیگنال های دهنده برای آمپلی فایر های داخلی می توانند توسط کوپلینگ متصل با ارزش بالاتر 20~30db به طور مستقیم از پورت خروجی ریپیتر به دست آیند . و همچنین صلاح نیست که سیگنال ها را از انتهای سیستم پخش کننده دریافت کنیم .لطفا مجموع نویزهای خروجی را به دقت از آمپلی فایر داخلی محاسبه کنید و اﺛر آبشاری را در شرایطی که بیش از یک آمپلی فایر خطی نصب شده است در نظر داشته باشید چرا که اطمینان داشته باشید سطح نویز از تقاضای کل سیستم کمتر باشد.

2- اگر سیگنال های BTSهای مختلف توسط کوپلر 3db هیبریدی با یکدیگر ترکیب شده باشند توصیه می شود که از همپوشانی سیگنال از 2 پورت خروجی کوپلر هیبرید اجتناب شود چون منجر به تداخل جدی می شود.

3-حامل های مختلف BTSها باید به دقت اختصاص داده شوند تا از هارمونیک های اول ‚ دوم و سوم و زیر وبم صدا جلوگیری شود.

 

کافیست با ما تماس بگیرید

مشاوره کارشناسی و فروش : 22266727- 021